Saija, R. 2016 Dec 1. PENYALAHGUNAAN KEADAAN OLEH NEGARA DALAM PRAKTIK PERJANJIAN PADA KAJIAN HUKUM PRIVAT. Kertha Patrika. [Online] 38:3