Saija, R. (2016). PENYALAHGUNAAN KEADAAN OLEH NEGARA DALAM PRAKTIK PERJANJIAN PADA KAJIAN HUKUM PRIVAT. Kertha Patrika, 38(3). doi:10.24843/KP.2016.v38.i03.p01