Maharani, Mega, & Made Cinthya Puspita Shara. " Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Menentukan Kecakapan membuat Perjanjian dihadapan Notaris." Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum [Online], 10.3 (2022): 314-324. Web. 20 May. 2024