Maharani, M., & Puspita Shara, M. 2022 Jul 9. Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Menentukan Kecakapan membuat Perjanjian dihadapan Notaris. Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum. [Online] 10:3