Arya Sanjaya, I Made, & I Ketut Sudiarta. " PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PENGAWAI KONTRAK: STUDI ANALISIS PADA BANK BPD BALI CABANG TOHPATI." Kertha Desa [Online], 8.12 (2020): 47-58. Web. 5 Dec. 2022