Arya Sanjaya, I., & Sudiarta, I. 2021 Jan 30. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PENGAWAI KONTRAK: STUDI ANALISIS PADA BANK BPD BALI CABANG TOHPATI. Kertha Desa. [Online] 8:12