Arya Sanjaya, I., & Sudiarta, I. (2021). PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PENGAWAI KONTRAK: STUDI ANALISIS PADA BANK BPD BALI CABANG TOHPATI. Kertha Desa, 8(12), 47-58. Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/69029