Parimartha, I Gde. " Aktualisasi Nilai-nilai ‘Puputan’ dalam Pembangunan Karakter Bangsa." Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies) [Online], 1.2 (2011): n. pag. Web. 28 Oct. 2021