Budiman, Hamdani, Al Azhar, & Irwandi Yusuf. " Analisis Kadar Timbal dan Gambaran Darah Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) di Pusat Latihan Gajah Sebanga Riau." Jurnal Veteriner [Online], 11.2 (2010): n. pag. Web. 25 Jan. 2021