Budiman, H., Azhar, A., & Yusuf, I. 2010 Jun 1. Analisis Kadar Timbal dan Gambaran Darah Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) di Pusat Latihan Gajah Sebanga Riau. Jurnal Veteriner. [Online] 11:2