Budiman, H., Azhar, A., & Yusuf, I. (2010). Analisis Kadar Timbal dan Gambaran Darah Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) di Pusat Latihan Gajah Sebanga Riau. Jurnal Veteriner, 11(2). Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/jvet/article/view/3384