Ayu Mirah Adi, Anak Agung, Nyoman Mantik Astawa, Ketut Santhia Adhy Putra, & Yasunobu Matsumoto. " DETECTION OF NEWCASTLE DISEASE VIRUS BY NESTED REVERSE TRANSCRIPTASE-POLYMERASE CHAIN REACTION." Jurnal Veteriner [Online], 9.3 (2008): n. pag. Web. 13 Aug. 2022