Wardana, W. 2016 Aug 12. Bedah Salon : Meluruskan Ekor pada Anjing Berburu (COSMETIC SURGERY : TAIL-STRAIGHTTENINGIN HUNTING DOGS). Jurnal Veteriner. [Online] 4:2