Robiyanto, Robiyanto, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia