Sembiring, Murpin, Didin Fatihudin, & Anang Firmansyah. " The Impacts of Product Quality, Promotion, Brand Association, Purchase Decisions on Japanese Motorcycles." Matrik : Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis dan Kewirausahaan [Online], (2022): 214 - 223. Web. 8 Jun. 2023