Dewi, N., Dirgayusa, I., & Suteja, Y. (2017). Kandungan Nitrat dan Fosfat Sedimen serta Keterkaitannya dengan Kerapatan Mangrove di Kawasan Mertasari di Aliran Sungai TPA Suwung Denpasar, Bali. Journal Of Marine And Aquatic Sciences, 3(2), 180-190. doi:10.24843/jmas.2017.v3.i02.180-190