KUSNANDA, I Gede Ryoga; SUKARSA, I Made; SUSILA, Anak Agung Ngurah Hary. Perancangan Chatbot Hotel dengan Model Natural Language Processing Chatbot dan Button Based Chatbot. JITTER : Jurnal Ilmiah Teknologi dan Komputer, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 711-720, jan. 2022. ISSN 2747-1233. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jitter/article/view/81945>. Date accessed: 05 july 2022.