Mutakif, Fikri

  • Vol 7 No 2 (2012) - Articles
    PENGARUH VOLUME PERDAGANGAN SAHAM, NILAI TUKAR DAN INDEKS HANG SENG TERHADAP PERGERAKAN INDEK HARGA SAHAM GABUNGAN
    Abstract  PDF