Aulia Adha, Ridha, Wisaniyasa, Ni Wayan, AND Yusa, Ni Made. " Pengaruh Penambahan Blondo Terhadap Karakteristik Flakes Tepung Beras Merah" Jurnal Ilmu dan Teknologi Pangan (ITEPA) [Online], Volume 10 Number 4 (30 December 2021)