Johan, J., Ekawati, I., & Timur Ina, P. 2022 Jan 12. Pengaruh Perbandingan Tepung Kacang Ginkgo (Ginkgo Biloba L.) Dengan Nanas Kering (Ananas Cosmosus (L) Merr.) Terhadap Karateristik Snack Bar. Jurnal Ilmu dan Teknologi Pangan (ITEPA). [Online] 10:3