Puspawati, N., Indri Hapsari Arihantana, N., & Sugitha, I. (2023). Pengembangan Dadih Sebagai Pangan Fungsional Hasil Fermentasi Berbagai Kultur Starter Lactobacillus Indigenus. Jurnal Ilmu Dan Teknologi Pangan (ITEPA), 12(2), 423-435. doi:10.24843/itepa.2023.v12.i02.p16