Sarwo Edi, B., & Wardarita, R. 2021 Nov 20. Kearifan Ekologi dalam Cerita Rakyat Sumatera Selatan. International Seminar on Austronesian Languages and Literature. [Online] 9:1