Sarwo Edi, B., & Wardarita, R. (2021). Kearifan Ekologi dalam Cerita Rakyat Sumatera Selatan. International Seminar On Austronesian Languages And Literature, 9(1), 299-305. Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/isall/article/view/80383