Kurniamala Niswariyana, Ahyati. " Penerapan Teori MSA pada Teks Perikatan Jual-Beli Notaris." International Seminar on Austronesian Languages and Literature [Online], 9.1 (2021): 22-26. Web. 26 Mar. 2023