Cawis, Ni Luh Suras Amoura, Surasmiati, Ni Made Ayu, Utari, Ni Made Laksmi, AND Sutyawan, I Wayan Eka. " GAMBARAN PENGGUNAAN LENSA KONTAK PADA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA" E-Jurnal Medika Udayana [Online], Volume 11 Number 4 (5 July 2022)