Maranata, P., Mahardika, I., & Besung, I. (2022). IMMUNE RESPONSE TO ESCHERICHIA COLI IN PIGLETS THAT GIVEN ESCHERICHIA COLI – AVIAN INFLUENZA RECOMBINANT VACCINE. Buletin Veteriner Udayana, , 550-557. doi:10.24843/bulvet.2022.v14.i05.p15