Merdana, I., Kardena, I., Budiasa, K., & Gunawan, I. (2019). HISTOPATHOLOGICAL STRUCTURE OF WHITE RATS LIVER AFTER GIVING ANT NEST EXTRACT DUE TO INDUCED PARACETAMOL TOXIC DOSE. Buletin Veteriner Udayana, , 14-20. doi:10.24843/bulvet.2019.v11.i01.p03