Hidayati, E., Berata, I., Samsuri, S., Sudimartini, L., & Merdana, I. (2018). HISTOPATHOLOGICAL OF WHITE RATS SPLEEN THAT GIVEN DEXAMETHASONE AND VITAMIN E. Buletin Veteriner Udayana, , 18-25. doi:10.24843/bulvet.2018.v10.i01.p03