Wiryana, Made, Aribawa, I Gusti Ngurah, Senapathi, Tjokorda Gde, Widnyana, I Made, Hartawan, I Gusti Agung, Sucandra, Made, Parami, Pontisomaya, Putra, Kadek, Sutawan, IB, Arimbawa, IGNA, Jaya, Ketut, AND Semarawima, Gede. " Cost Minimization Analysis of Hypnotic Drug: Target Controlled Inhalation Anesthesia (TCIA) Sevoflurane and Target Controlled Infusion (TCI) Propofol" BALI MEDICAL JOURNAL [Online], Volume 5 Number 3 (21 August 2016)