Paturusi, Syamsul Alam. " PAVINGISASI PUSAT KOTA DENPASAR: KAJIAN FUNGSIONAL DAN ESTETIKA." Bumi Lestari Journal of Environment [Online], 10.1 (2010): n. pag. Web. 20 Oct. 2020