Tirta Sari, Dewa Ayu, Wijaya, I Made, AND Sutomo, Sutomo. " Abundance of invasive alien species of teklan (Ageratina riparia (Regel) R. M. King & H. Rob.: Asteraceae) on floor vegetation in “Eka Karya” Botanical Garden, Bali" Jurnal Biologi Udayana [Online], Volume 26 Number 2 (18 October 2022)