PUJA, I., & ATMAJA, I. (2018). Kajian Status Kesuburan Tanah untuk Menentukan Pemupukan Spesifik Lokasi Tanaman Padi. Agrotrop : Journal On Agriculture Science, 8(1), 1-10. doi:10.24843/AJoAS.2018.v08.i01.p01