YAWAN, C., KESUMADEWI, A., & ATMAJA, I. (2017). Jumlah Spora dan Genus Endomikhoriza pada Tanah Monokultur dan Tumpangsari Jeruk Siam (Citrus nobilis Tan.) dengan Tanaman Sayuran di Desa Sekaan Kecamatan Kintamani. Agrotrop : Journal On Agriculture Science, 7(1), 31-41. doi:10.24843/AJoAS.2017.v07.i01.p04