WIJAYA, I NYOMAN. " Penularan Penyakit CVPD (Citrus Vein Phloem Degeneration) oleh Diaphorina citri Kuwayama (Homoptera: Psyllidae) pada Tanaman Jeruk Siam" AGRITROP [Online], (16 November 2012)