WIJAYA, I NYOMAN. " Penularan Penyakit CVPD (Citrus Vein Phloem Degeneration) oleh Diaphorina citri Kuwayama (Homoptera: Psyllidae) pada Tanaman Jeruk Siam." AGRITROP [Online], (2007): n. pag. Web. 17 Jun. 2024