WIJAYA, I. 2012 Nov 16. Penularan Penyakit CVPD (Citrus Vein Phloem Degeneration) oleh Diaphorina citri Kuwayama (Homoptera: Psyllidae) pada Tanaman Jeruk Siam. AGRITROP. [Online] :