WIJAYA, I. (2012). Penularan Penyakit CVPD (Citrus Vein Phloem Degeneration) oleh Diaphorina citri Kuwayama (Homoptera: Psyllidae) pada Tanaman Jeruk Siam. AGRITROP, . Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/agritrop/article/view/3071