Lofa, N., Darmadha, I., & Sukihana, I. 2020 Feb 12. PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK. Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum. [Online] 8:2