Primayanthi, Ida, & Kadek Sarna. " MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL (STUDI KASUS NIKARAGUA – AMERIKA SERIKAT)." Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum [Online], (2015): n. pag. Web. 23 May. 2022