Suartika, I Made, Rukmi Sari Hartati, & I.B.G. Manuaba. " Damping Harmonic Distortion Using Active Filter with PID Control at Udayana University Faculty of Engineering Bukit Jimbaran." Journal of Electrical, Electronics and Informatics [Online], 2.2 (2018): 29-34. Web. 16 Jun. 2021