SUARJANA, I WAYAN, SUPADMA, A.A. NYOMAN, AND ARTHAGAMA, I DEWA MADE. " Kajian Status Kesuburan Tanah Sawah Untuk Menentukan Anjuran Pemupukan Berimbang Spesifik Lokasi Tanaman Padi Di Kecamatan Manggis" Jurnal Agroekoteknologi Tropika (Journal of Tropical Agroecotechnology) [Online], (1 January 2016)